Fyzikálny krúžok

Fyzikálny krúžok

Našim cieľom je prostredníctvom úloh, príkladov, jednoduchých pokusov pochopiť  fyzikálne zákony a zákonitosti  okolo nás.   Svet ponúka  množstvo  zaujímavých  vecí  či dejov. Stačí   len otvoriť oči, chvíľu pozorovať a  rozmýšľať.   Naša práca je  odmenená poznaním  a každoročnou účasťou na okresných kolách fyzikálnej olympiády.                                               

Krúžok vedie pani učiteľka  Aneta  Kamocsaiová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno