... škola plná nápadov

Poďakovanie

Ďakujeme rodičom za ústretovosť, čím prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry Dňa otvorených dverí pre budúcich školákov.

                                                                                                Pani učiteľky

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno