Čo s časom po vyučovaní?

Čo s časom po vyučovaní?

NAŠA ŠKOLA ponúka

 • ŠKD od 6:00 do 17:00                        
 • Detský parlament
 • bohatá ponuka krúžkov
 • spevácky zbor MARGARÉTKA                 
 • literárno-dramatický kolektív
 • atletika
 • turistika v Tatrách
 • spolupráca so ZUŠ – hudobná teória, moderný tanec v našich priestoroch
 • denný letný tábor
 • pobytový letný tábor
 • a okrem toho: lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, školu v prírode, naše slávne zbery papiera, noc v škole, exkurzie, výlety a všeličo iné

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno