Čo budeš v NAŠEJ ŠKOLE robiť?

Čo budeš v NAŠEJ ŠKOLE robiť?

 • staneš sa našou súčasťou, budeš aj ty JaKomensky
 • Comenia Script – naučíme ťa písať moderným písaným nespojitým písmom, ktoré odbúrava bariéry
 • Jolly Phonics – naštartujeme tvoje vedomosti v angličtine
 • Informatika s Emilom – naučíme ťa ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí
 • Projektové vyučovanie – Čítame s Osmijankom, Záložka spája školy, .....
 • prvky výchovy a vzdelávania – MONTESSORI, DALTON
 • ITV – vyučovanie v blokoch
 • Aplikovaná angličtina – sa pozerá na odborné predmety cez angličtinu
 • Aplikovaná logika – rozvíja logické myslenie v škole hrou
 • Mediálna výchova – dostaneš sa k písaniu, nahrávaniu a rozhlasovému vysielaniu mediálnych produktov a naučíme ťa aj čosi z tej teórie
 • Environmentálna výchova – naučíme ťa správne triediť a separovať odpad
 • IT Akadémia – spája informatiku a prírodovedné predmety
 • ŠPORT    - nové a moderné športy – KINBAL, SKIPPING – skákanie cez švihadlo

- Trojstretnutie – Komárno – Blansko - Budapešť

                        - basketbal v BK Klokani

                        - volejbal v TJ STEP

 • zažiješ tematické dni, týždne – Tekviciádu, Vianočný zhon, týždeň Zdravia, Farebné dni a mnoho iných, keď upevňujeme „Školského Ducha“
 • a okrem tohto všetkého aj
  • spoznávať
  • vytvárať
  • pomáhať
  • načúvať
  • rozprávať
  • všímať si
  • rešpektovať
  • diskutovať
  • spolupracovať
  • rásť

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno