... škola plná nápadov

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 2.2.2018 bolo v Trnave slávnostne vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie, kde moja žiačka Emily Furinda z 8.B obsadila 2. miesto v II.kategórii.
Do 3. ročníka bolo zaradených spolu 73 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.

Fotogaléria: CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno