CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

 

 

Dňa 2.2.2018 bolo v Trnave slávnostne vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie, kde moja žiačka Emily Furinda z 8.B obsadila 2. miesto v II.kategórii.
Do 3. ročníka bolo zaradených spolu 73 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom zážitkovej formy učenia vzbudiť u žiakov záujem o chémiu a rozvíjať ich prírodovednú gramotnosť.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno