Celoročné aktivity

Celoročné aktivity

Celoročné aktivity,

ktorými pomáhame druhým a chránime naše životné prostredie

 

 

  • Zber vrchnáčikov z plastových fliaš (odovzdávajte p. učiteľke Malíkovej)

 

  • Zber použitého jedlého oleja

Olej odoberáme len v plastových fľašiach. Nezabudnite ich označiť triedou.

Bodovanie: 1 liter = 1 bod

 

  • Zber elektrospotrebičov

Elektrospotrebiče ukladajte na chodbu pri učebni č.40. Označte ich triedou.

Bodovanie: počet bodov je priemerná hmotnosť na 1 žiaka (zaokrúhlené nahor na celé číslo)

 

  • Zber batérií

Batérie odovzdávajte každý mesiac na zasadnutí parlamentu.

Bodovanie: 1 kg = 1 bod

 

  • Zber tonerov

Tonery musia byť zabalené v plastovom obale. Odovzdávajte p. zástupkyni Erdélyiovej.

        

  • Zber poštových známok

         Odovzdávajte na zasadnutí parlamentu.

         Bodovanie: zapojenie sa do aktivity = 10 bodov (pri odovzdaní aspoň 10 známok)

 

  • Zbierka pre útulok v Hadovciach

Priniesť môžete deky, krmivo, hračky (odovzdávajte p. vychovávateľke Valike Nagyovej)

Bodovanie: zapojenie sa do aktivity = 10 bodov

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno