ART room

ART room

V tomto školskom roku ponúkame nový priestor, kde môžu naše deti rozvíjať svoje výtvarné nadanie. Zriadili sme odbornú učebňu výtvarnej výchovy – ART room. Svoju tvorivosť a kreativitu môžu žiaci  uplatniť na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Môžu sa venovať maľovaniu, modelovaniu, rôznym tradičným aj netradičným výtvarným technikám.  

 

 

  
 
 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno