Predmet

 Predmet

 • iný rozmer vyučovania angličtiny
 • náš - vlastnoručný predmet, vymyká sa z bežnej praxe vyučovania angličtiny
 • nástroj na poznávanie sveta okolo seba
 • dáva priestor žiakom so zvýšeným záujmom o angličtinu rozvíjať sa, zažívať úspech a pocit obohatenia každý deň
 • prostriedok, ako vidieť, že všetko so všetkým súvisí
 • predmety ako fyzika, biológia, dejepis, geografia, občianska náuka, chémia či výchova umením dávajú zmysel aj v angličtine
 • mini verzia bilingválneho vyučovania
 • rozširuje slovnú zásobu
 • rozvíja jazykové zručnosti
 • rozvíja kritické myslenie
 • podporuje kreativitu
 • rozvíja čitateľské zručnosti
 • učí uvažovať v angličtine

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno