Aktivity

    V tomto školskom roku sa opäť stretávame, aby sme si zaspievali, zabavili sa, zahrali si na hudobných nástrojoch. V speváckom zbore sme privítali veľa nových detí – teraz majú Margarétky   viac ako 4O členov ! Preto sme pripravili množstvo nových pesničiek, ktoré nám spríjemnia čas vždy v pondelok popoludní, v zrkadlovej miestnosti.

Detský spevácky zbor vedú pani učiteľky: Mgr. Viera Harmatová a Mgr. Adriana Schuchmannová

V tomto školskom roku sme už vystupovali na týchto akciách:

    Otvorenie detského ihriska na Koshutovom námestí

    Súťaž v Speve ľudových piesní

    Akadémia k prepožičaniu čestného titulu našej škole

    Privítanie Mikuláša

    Koledovanie v priestoroch školy

    Vianočné pásmo v Klube dôchodcov, spoločné vystúpenie s ich ♪Speváckym zborom

    Predstavenie sa na Špeciálnom dni otvorených dverí

Pripravujeme sa na:

             Okresnú súťaž speváckych zborov Mládež spieva

            Spevácku súťaž : Slávik 2013

    Prehliadku speváckych zborov v MS v spolupráci s materskými    školami

    Charitatívny  koncert v Evanjelickom kostole v Komárne

    Vystúpenie na záver školského roka

 

Ak máte záujem príďte sa na nás pozrieť!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno