... škola plná nápadov

Vedenie školy

PaedDr. Zuzana Langschadlová

Riaditeľ školy zuzana.langschadlova@zskomenskehokn.sk

Mgr. Ján Makovník

Zástupca riaditeľa  pre ročníky 5. - 9. jan.makovnik@zskomenskehokn.sk

Mgr. Adriana Schuchmannová

Zástupkyňa riaditeľa pre ročníky 1. - 4. Vedúca ŠKD adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk        

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno