... škola plná nápadov

Funkcia Meno a priezvisko

Tajomníčka

Petra Kardhordóová

PAM

Ing. Jana Janáčová

Upratovačky

Eva Jakubecová
Alžbeta Nagyová
Mária Bozsokyová
Zuzana Domonkosová

Údržbár

Anton Óváry

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno