Detský parlament vznikol na našej škole v školskom roku 2001/2002.

Členmi sú dvaja zástupcovia z každej triedy. Spomedzi zástupcov sa volí predseda a podpredseda. Zasadnutia sa konajú raz mesačne. Na zasadnutiach majú žiaci právo predniesť svoje požiadavky a pripomienky a podávať návrhy. Triedne kolektívy prostredníctvom zvolených zástupcov môžu vyslovovať želania, podnety a návrhy vedeniu školy. Vedenie školy sa aktívne podieľa na zasadnutí parlamentu.

Činnosť parlamentu pozostáva zo zadávania úloh triedam a kontroly plnenia úloh. Tieto úlohy sa priebežne bodujú a na konci roka sa vyhlasujú víťazné triedy, ktoré sú odmenené.

Úlohy, ktoré majú triedy plniť sú dvojakého charakteru:

1. Zberové, ktorými pomáhame druhým a prispievame k ochrane životného prostredia – väčšinou sú to celoročné aktivity.

2. Rôzne iné aktivity – športové, výtvarné, vedomostné


Koordinátor školského parlamentu: Mgr. Annamária Erdélyiová

Predseda: Milan Likér

Zástupca: Lucia Obuchová

Zástupcovia tried v školskom roku 2019/20:

1.A             Filip Polák, Nela Hamranová

1.B             Mirka Jančišinová, Martin Vrábel

2.A             Luky Hamran, Lily Cziborová

2.B             Marek Berecz, Viktória Kyselicová

3.A             Zsofia Kulacs, Hanka Sebők

3.B             Roman Obuch, Patrik Hegedűš

3.C             Zora Gelleová, Melanie Bencsik

4.A             Mia Tímea Tóthová

4.B             Erik Rečka, Braňo Jesný

4.C             Adam Cseh, Nicola Laginová

5.A             Jaroslav Borbély, Tomáš Geleta

5.APA        Laura Mrázová, Viktória Jóba

5.B             Marek Krivda, Matej Németh

6.A             Milan Likér

6.APA        Emma Viola, Zoe Mäsiarová

6.B             Lili Sedláková

7.A             Lucia Obuchová, Petra Valíčeková

7.B            Sofia Dömötörová, Kristián Farkas

8.A             Joel Bohdan Bodzás

8.B             Ema Szászová, Viktor Kardhordó

8.C             Tibor Fiľo, Hoan Dávid Nguyen

9.B             Rebeka, Rusňáková, Nina Kajanová

9.C             Matej Krivda, Nikola Ačaiová

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detský parlament

 • Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 14. 1. 2020 Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 14. 1. 2020

  Vyhodnotenie aktivít za december: Celoročné zberové aktivity – body sú pripisované priebežne Zbierka pre útulok – zatiaľ prispeli triedy 1.A, 2.A, 2.B, 3.A, 4.B, 8.A Turnaj v stolnom tenise – uskutočnila sa len súťaž pre 3. – 6. ročník. Prihlásených bolo 8 žiakov, ale zúčastnili sa len 4...

 • Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 3. 12. 2019 Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 3. 12. 2019

  Vyhodnotenie aktivít za november: Logo školy – na základe ohlasov od žiakov a podaných návrhov sme sa rozhodli, že si ponecháme naše existujúce logo, ktoré prejde menšou úpravou. Z vašich návrhov sa nám najviac páčil návrh od Zuzany Klučkovej zo 4.C. Získava vecnú cenu, ktorú si môže...

 • Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - november Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu - november

  Informácie zo zasadnutia Detského parlamentu dňa 5. 11. 2019 Vyhodnotenie aktivít za október: Logo školy – bude vyhodnotené v priebehu novembra Zber papiera – body sú pripísané na nástenke Súťaž so Slovartom – zapojili sa triedy 1.B, 2.A, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C, 5.A, 5.APA,  8.A,...

 • Celoročné aktivity Celoročné aktivity

  Celoročné aktivity, ktorými pomáhame druhým a chránime naše životné prostredie     Zber vrchnáčikov z plastových fliaš (odovzdávajte p. učiteľke Malíkovej)   Zber použitého jedlého oleja Olej odoberáme len v plastových fľašiach. Nezabudnite ich označiť...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno