ŠKOLSKÝ PARLAMENT

Žiacky školský parlament na našej škole vznikol v školskom roku 2001/2002.

Patril medzi prvé žiacke samosprávy v nitrianskom regióne.                 

Čo je školský parlament?

Školský parlament je poradný a iniciatívny orgán vedenia školy.

  • V prvej etape je formovaný základný stupeň parlamentu, ktorý je identický s triednou samosprávou. Tento stupeň sa podieľa na plnení triednych úloh.
  • Druhá etapa formovania školského parlamentu pozostáva z jeho vytvorenia na úrovni školy, kde každá  trieda si zvolí dvoch zástupcov – poslancov.

Školský parlament funguje na základe vnútorného poriadku.

1.Zasadnutie parlamentu raz mesačne.

2.Parlament volí predsedu parlamentu – výberové konanie.

3.Kontrolná činnosť plnenia úloh.

 

Pri plnení uvedených úloh má školský parlament nasledovné práva:

 

1. Právo na informáciu – žiaci sú informovaní prostredníctvom poslancov o závažných rozhodnutiach školy.

2. Právo na vypočutie a podávanie návrhov.

Triedne kolektívy prostredníctvom zvolených zástupcov môžu vyslovovať  želania, podnety a návrhy vedeniu školy.

3.  Právo na podporu zo strany vedenia školy – vedenie školy sa aktívne podieľa na zasadnutí parlamentu, ktorý vníma ako poradno – iniciačný orgán školy.

 

Predseda parlamentu má právo :

 

1.Upozorniť na nedostatky.

2.Zamietnuť  problém.

3.Vylúčiť poslanca z parlamentu za hrubé správanie, porušenie školského poriadku.

4.Napomenúť triedu za porušenie školského poriadku.

Poslanci   parlamentu ZŠ J.A.Komenského v Komárne v školskom roku 2014-15 za jednotlivé triedy

Koordinátor školského parlamentu:

Mgr. A. Schuchmannová

adriana.schuchmannova@zskomenskehokn.sk 

Zástupcovia Detského parlamentu ZŠ J.A.Komenského v Komárne v školskom roku 2014-15

Predseda: Krisztina Erdélyiová

Zástupca: Sahiba Mohsin

Hovorca: Veronika Zišková

0-tý -Soňa Pavlovčíková, Noe Kolárovič

1.A- Michaela Zrneková

1.B- Lucia Kosiková, Filip Berecz

1.C- Nikoleta Szenteszka, Zoé Meseová

2.A - Nina Hanáčková, Denis Vida

2.B- Lara Keller, Viktor Zauko

2.C- Markus Kracina

3.A- Andrej Bendo

3.B - Samuel Kubík, Tamara Tóthová

3.C- Yoriana Alba Ivány, Sofia Vargová

4.A- Leoni Martonosiová, Emma Szabóová

4.B - Filip Lehotský, Zoltán Lambert

4.C- Maťo Krivda, Sebastián Gyurosi

5.A- Viktor Šukola

5.B- Emily Furinda, Adam Szalai

6.A- Dominika Krivdová

6.B- Daniel Korytár

6.C - Daniela Ďurakovová

7.A- Ladislav Koníček

7.B- Lívia Czigleová

8.A -Sofia Kissová, Michelle Kotradyová

8.B - Stella Recsková, Veronika Zišková

9.A- Sahiba Mohsin

9.B- Anita Konečná

 

Deti majú svoje práva. Majú právo na ochranu, výchovu, výživu a lekársku opateru, aby som ich uviedla len niekoľko.

Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Zdá sa to úplne logické a iste sa nenájde nik, čo by tvrdil opak. Skutočnosť však vyzerá inak. Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nikdy nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Deti sú vykorisťované, nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, pretože v ich vlasti zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla, nemajú možnosť rozvíjať sa. Sú deti, ktoré ani nevedia, že sa možno hrať.

V roku 1989 sme si pripomenuli 30.výročie vyhlásenia Deklarácie práv dieťaťa. Dúfame, že tohto roku mnohé krajiny uznajú konvenciu o právach dieťaťa. Bol by to významný krok smerom k lepšej budúcnosti pre všetky deti sveta.

Audrey Hepburn
bývalá Veľvyslankyňa UNICEF

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia

 

 

Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj

 

 

Právo na meno a štátnu príslušnosť

 

 

Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby

 

 

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí

 

 

Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť

 

 

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie

 

 

Právo na prednostnú ochranu a pomoc

 

 

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním

 

 

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva

 

 

Použitá literatúra:

"The Rights of the Child - Práva dieťaťa, UNICEF, Vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava, 1990

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno