Priezvisko Meno Aprobácia
Vedenie školy    
PaedDr.Langschadlová Zuzana MAT- BIO
Mgr.Schuchmannová  Adriana 1.-4.
Mgr. Baštrnáková Stavrula MAT- PSY
Mgr. Erdélyiová Annamária MAT-TEH
Pedagógovia vyučujúci
na 1.stupni
   
Mgr. Ďurčová  Katarína 1.-4.
Mgr. Harmatová  Viera 1.-4.
p. Kamocsaiová  Gabriela 1.-4.
Mgr. Kučerová  Silvia 1.-4.
Mgr. Malíková  Zdenka 1.-4.
Mgr. Mrázová Ľubica 1.-4.
Mgr. Potáschová  Mária 1.-4.
Mgr. Trávničková  Nela 1.-4.
Mgr. Valíčková Adriana 1.-4.
Mgr. Virágová  Monika 1.-4.
Mgr. Zišková  Darina 1.-4.
Pedagógovia vyučujúci
na 2.stupni
   
Mgr. Borbélyová Michaela TSV
Ing.  Dobrovická  Želmíra CHEM-ETV
Mgr. Frühaufová  Helena MAT-CHEM
Mgr. Gubánová  Adriana ANJ
Mgr. Jobbágyová Ágnes MAT-INF-FYZ
Mgr. Jiríčková Marcela SJL-ETV-NAV
Mgr. Kajtor  Richard TSV-BIO
Mgr. Kamocsaiová  Aneta FYZ-TEH
Mgr. Karabinošová Marta GOE-ENV
Mgr. Kasztová  Eva NEJ-RUJ
Mgr.Kicová  Zuzana SJL-ETV-OBV
Mgr. Obert Gabriela ANJ
Mgr. Profantová  Marta SJL-HUV
PaedDr. Sedláčková Ingrid SJL-DEJ-ETV
Ing. Sudora  František NEJ
Mgr. Škuntová Mária ANJ
PaedDr. Töltésyová  Monika BIO-CHEM
Mgr. Vidovencová  Ľubica ANJ
Asistenti,psychológ, špeciálny pedagóg    
Mgr. Ďuríková Danka špec-ped.
p. Hroncová Eva  
Mgr. Huláková Lucia psychológ
Kajanová  Eva  
p. Minarovičová Andrea  
Mgr. Nagyová Andrea  
Ing. Senešiová Klaudia  
p. Vargová Eva  
Priezvisko Meno  
Vychovávatelia ŚKD    
Balázsová Katarína  
Gurvaiová Nora  
Bc.Jančárová Natália  
Kučera Erika  
Nagyová Valéria  
Prokop Igor  
Rubínová Katarína  

 

 


 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno