Priezvisko Meno Aprobácia
  Vedenie školy    
1 PaedDr.Langschadlová Zuzana MAT- BIO
2 Mgr.Schuchmannová  Adriana 1.-4.
3 Mgr. Makovník  Ján ANJ
  Pedagógovia vyučujúci
na 1.stupni
   
4 Mgr. Balogh Hedvig NAV
5 Mgr. Ďurčová  Katarína 1.-4.
6 Mgr. Harmatová  Viera 1.-4.
7 p. Kamocsaiová  Gabriela 1.-4.
8 Mgr. Kučerová  Silvia 1.-4.
9 Mgr. Malíková  Zdenka 1.-4.
10 Mgr. Mrázová Ľubica 1.-4.
11 Mgr. Potáschová  Mária 1.-4.
12 Mgr. Trávničková  Nela 1.-4.
13 Mgr. Valíčková Adriana 1.-4.
14 Mgr. Virágová  Monika 1.-4.
15 Mgr. Zišková  Darina 1.-4.
  Pedagógovia vyučujúci
na 2.stupni
   
16 Mgr. Ambrus  Attila TSV
17 Mgr. Baštrnáková Stavrula MAT-PSY
18 Ing.  Dobrovická  Želmíra CHEM-ETV
19 Mgr. Erdélyiová  Annamária MAT-TEH
20 Mgr. Frühaufová  Helena MAT-CHEM
21 Mgr. Gubánová  Adriana ANJ
22 Mgr. Chovancová  Magdaléna SJL-OBN
23 Mgr. Jobbágyová Ágnes MAT-INF-FYZ
24 Mgr. Kajtor  Richard TSV-BIO
25 Mgr. Kamocsaiová  Aneta FYZ-TEH
26 Mgr. Karabinošová Marta GOE-ENV
27 Mgr. Kasztová  Eva NEJ-RUJ
28 Mgr. Koláriková  Milada DEJ-RUJ
29 Mgr. Kollárovičová Soňa SJL-NBV
30 p. Lebidová  Viera SJL-PJL
31 Mgr. Profantová  Marta SJL-HUV
32 Ing. Sudora  František NEJ
33 Mgr. Škuntová Mária ANJ
34 PaedDr. Töltésyová  Monika BIO-CHEM
35 Mgr. Vidovencová  Ľubica ANJ
  Asistenti,psychológ, špeciálny pedagóg    
36 Mgr. Ďuríková Danka špec-ped.
37 p. Hroncová Eva  
38 Mgr. Kollárovič Peter psych.
39 Kajanová  Eva  
40 p. Minarovičová Andrea  
41 Bc. Nagyová Andrea  
42 Ing. Senešiová Klaudia  
43 p. Vargová Eva  
P.č. Priezvisko Meno  
  Vychovávatelia ŚKD    
44 Balázsová Katarína  
45 Gurvaiová Nora  
46 Kučera Erika  
47 Nagyová Valéria  
48 Prokop Igor  
49 Rubínová Katarína  
50 Urbanová Martina  

 

 


 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno