Organizácia vyučovania

  1. hodina            8.00-8.45      hod. prestávka    10´

  2. hodina            8.55-9.40       hod. prestávka    15´

  3. hodina            9.55-10.40     hod. prestávka    10´

  4. hodina            10.50-11.35    hod. prestávka    10´

  5. hodina            11.45-12.30    hod. prestávka      5´

  6. hodina            12.35-13.20    hod. obedňajšia prestávka

  7. hodina            13.45-14.25    hod.

  8. hodina            14.30-15.10    hod.