Minivolejbal

Hlavným cieľom je všeobecný telesný a pohybový rozvoj žiakov so zameraním na zvládnutie herných činností vo volejbale. Táto kolektívna hra patrí medzi najobľúbenejšie, ktorá sa môže využívať ako prostriedok na využitie voľného času počas školského roka. Činnosť krúžku bude tvoriť takticko - technická telesná príprava spojená so zápasovou činnosťou. Výsledkom činnosti bude vytvorenie družstva školy, ktoré bude reprezentovať školu v tomto druhu športu vo svojej kategórii.

Krúžok vedie pani vychovávateľka Katarína Balázsová.