Oznam

Čítajte pozorne:

Žiadame všetkých rodičov žiakov 1.-5.ročníka,  ktorí prihlásili svoje dieťa na vzdelávanie aby sledovali aktuality na našej webovej a facebookovej stránke.
Zároveň vás prosíme, aby ste do školy (podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu zo dňa 22.05.2020) pre svoje dieťa zabezpečili dve rúška a jednorazové papaierové kapesniky na každý deň. V prvý deň nástupu do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni predložili písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
Ďalšie pokyny pre rodičov :
 • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúško, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
 • zákonný zástupca má zakázaný vstup do budovy školy, dieťa odovzdá zamestnancovi školy, ktorý mu zmeria teplotu a dezinfikuje ruky,
 • zákonný zástupca zabezpečí, aby dieťa prišlo a odišlo zo školy iba s osobami, ktoré žijú so žiakom v jednej domácnosti,
 • zákonný zástupca rešpektuje všetky pokyny riaditeľky školy, ktoré boli vydané na zabezpečenie prevádzky základnej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 a na zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov,
 • vzhľadom na to, že školská jedáleň v mesiaci jún nebude variť diétnu stravu - zdravotné diéty, je naďalej možné aby rodičia zabalili deťom, ktoré budú navštevovať ŠKD obed so sebou len v prípade, že pri nástupe odovzdajú potvrdenie od lekára o type diéty .
AKTUALIZOVANÉ na stiahnutie:

 

SOVO(no)VINKY

 • Keď empatia zvíťazila! Keď empatia zvíťazila!

  ...prišla stuhou previazaná škatuľka... a v nej bola, bola bola...bolo Ocenenie pre Mattea a jeho triedu...pamätáte sa? DETSKÝ ČIN ROKA !

 • Finalisti sú známi! Finalisti sú známi!

  Poďte sa s nami zapojiť do súťaže a podporte svojich kamarátov a ich detské výtvory! Lajkovať kresby môžete do 26.3.2020 do 12:00...

 • OLYMPIÁDA Z NEMČINY HLÁSI ÚSPECH! OLYMPIÁDA Z NEMČINY HLÁSI ÚSPECH!

  Krajské kolo NEJ, Lara Keller 7.A, kategória 1C, 3.miesto. Srdečne blahoželáme! Pripravovala p.uč. Kasztová

 • Hodiny v Osmijankovej literárnej záhrade Hodiny v Osmijankovej literárnej záhrade

  ...hodiny v Osmijankovej literárnej záhrade plné veršíkov, záhad, poznania seba  a literárnych hrdinov. Všetko v nás zanechalo stopu a semienka lásky ku knihám boli zasadené.

 • KK Anglického jazyka KK Anglického jazyka

  Naša Lujza (Lujza Tóthová, 9.B ) nás úspešne reprezentovala na KK OAJ = krajské kolo, kde sa s rovnakým počtom bodov delila o 2. a 3. miesto! Veľmi sme na ňu hrdí a srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy! Pripravovala p.uč. Vidovencová

 • Momentky z plesu Momentky z plesu

  Komenského ples 2020

 • Keď chémia pracuje Keď chémia pracuje

  Huráá! . Žiaci našej školy objavili opäť"️ Čaro chémie" Sme škola, ktorá zapojila do súťaže najviac žiakov. Vypracovali sme 84 PP prezentácií, z toho 34 - PP 7.ročník, 39 - PP 8.ročník a 11 - PP 9.ročník. Daniel Kološ a Viktor Kardhordó, žiaci 8.B obsadili 2. miesto  v II. kategórii.

 • Hľadáme dobrú pani kuchárku :) Hľadáme dobrú pani kuchárku :)

  Hľadáme vyučenú kuchárku s praxou a zručnosťou, ktorá vnesie novinky a svieže myslenie o zdravej výžive do dobre zabehnutého kolektívu školskej jedálne v Komárne. (odbor môže byť aj cukrár, čašník) Výhody: obnovené pracovné prostredie, 8-hodinový pracovný čas, víkendy, sviatky...

<< 1 | 2

ELEKTRONICKÁ

ŽIACKA KNIŽKA

 

 

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno