Kým si naši piataci trápili hlavy v škole, tak aby sme ich nerušili, zúčastnili sme sa prednášky o našej modrej planéte Zem. Je nás veľa, preto sme kino zaplnili do posledného miesta dvakrát.
Prednáškou nás viedli naše bývalé žiačky, za čo im patrí naša vďaka - Lucia Kuchárová - o.z. Za vedomé Komárno, Sylvia Lengyelová - CVČ a Zuzana Matejíčková - študentka ekológie.
Naše poďakovanie patrí aj Kinu Tatra a našej ďalšej bývalej žiačke Alžbete Csókovej.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno