Komenského Mediálna výchova na cestách so 7.A

Z Mediálnej výchovy do rádia AETTER

Videli ste už ľudí lietať, ako keby naozaj lietali ? Alebo ste už počas cesty autom narazili na kolónie ? Asi si teraz všetci hovoríte: ,, Čo ? " My sme si to tiež hovorili. Vlastne, hovoríme si to stále. Ale pokúsime sa vám aspoň okrajovo vysvetliť, čo to znamená...
V piatok sme sa ôsmi zo 7. A vybrali na praktickú mediálnu výchovu do trnavského rádia Aetter. Cestovali sme tam vlakom. Teda vlakmi. Siedmimi. Ktoré, pravdaže, práve v ten deň meškali. No cestovanie nám nevadilo, keďže sme počas cesty zažili veľa zábavy. Spolu so študentami a učiteľmi vysokoškolského rádia Aetter sa nám za takmer 5 hodín podarilo vytvoriť a nahrať vlastné vstupy do rádia. Chalanom sa do nahrávania zaplietli aj škriatkovia, ktorí vyrobili zopár breptov. A tak vznikla legendárna kolónia zo slova kolóna.
Exkurzia bola veľmi zaujímavá a dúfame že zažijeme ešte veľa podobných. Dúfame, že ste sa pri čítaní zasmiali a tak ste mohli nahliadnuť do našich zážitkov. P.S. ak budete cez prázdniny cestovať, dávajte si pozor na zákerné kolónie...
Lucia 7.A

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno