Cez prázdniny sme si urobili výlet do Bratislavy. Navštívili sme Aurélium-vedecké zážitkové centrum a Národné Prírodovedné múzeum. Cítili sme sa fantasticky! Domov sme prišli podvečer trochu unavení, ale plní zážitkov a nových poznatkov.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno