Škola hrou

Keď si to naši bývalí žiaci užívajú na opačnej strane spolu s deťmi...

V III.B mali žiaci príležitosť zažiť hravé, spontánne a radostné učenie sa s budúcou pani učiteľkou Saškou Osziovou. Spoznávali sa navzájom nielen pri vybraných slovách a násobilke, ale aj v školskom klube, na malom adventnom popoludní, kde predstavili svoje silné stránky. Bolo veselo.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno