Budeme si tu skákať! HURÁÁÁ
Dňa 21.9.2019 sa p. učiteľka M. Borbélyová zúčastnila lektorského kurzu „Rope skipping“, kde nadobudla nové informácie a vedomosti o tomto netradičnom športe. Naši žiaci sa preto môžu tešiť na spestrenie hodín telesnej a športovej výchovy. Škola J.A. Komenského pri tejto príležitosti zakúpila špeciálne korálkové švihadlá určené pre tento šport.
Od októbra sa na našej škole začína krúžok Rope skipping, ktorý sa bude konať každý pondelok od 13:30 hod. do 14:15 hod. Žiaci sa môžu prihlasovať u pani učiteľky Borbélyovej. Krúžok je určený pre 5. a 6. ročník.

Dňa 27.9. 2019 žiaci ročníkov 5.- 9. absolvovali účelové cvičenie, v rámci ktorého sme sa zapojili do kampane Slovenskej rope skippingovej asociácie "Skoky pre zdravie". Cieľom tejto kampane je na celom Slovensku zozbierať 500 000 preskokov cez švihadlo a priblížiť deťom benefity tohoto športu. Do skákania sa zapojili všetky triedy aj s pani učiteľkami a spoločne sa nám podarilo nazbierať pekných 5352 preskokov cez švihadlo. Veríme že si túto akciu zopakujeme aj na budúci rok a čísla porastú↗️, keďže budeme po celý rok trénovať s našimi novučičkými švihadlami.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno