Šiestaci opäť v akcii

Je to už pomaly tradícia, že koncom novembra naši šiestaci na hodinách fyziky prvýkrát  prezentujú získané vedomosti, kus svojej fantázie a tvorivosti. Zadanie znelo:  „Zhotov funkčný model zariadenia, ktoré demonštruje aspoň jednu vlastnosť kvapalín alebo plynov“.

  A nie len to, svoj funkčný  model museli  opísať,  vysvetliť princíp fungovania  priblížiť jeho využitie v praxi. Pre niekoho náročná úloha. Ako to celé zvládli?  Tu je jeden z postrehov našich žiakov.

Na dnešnej hodine fyziky sme videli  modely našich spolužiakov. Všimli sme si, že všetci zapojili fantáziu a kreativitu. Väčšina projektov  ukazovala vlastnosť vody, je nestlačiteľná.  Niektorí miesto podkladu urobili prezentáciu. Samozrejme sme spolužiakov aj bodovali.  Ale podľa správnosti a pravdivosti, nie kto je s kým kamarát. Niektorí si na tom dali záležať  viac a niektorí menej.  Samozrejme boli aj modely, ktoré  sa nepodarili. Všetkým spolužiakom za kreatívne nápady ďakujeme.

Viktória  a Katarína  Dékányové,  6. A , ZŠ – J.A. Komenského, Komárno

Na priblíženie  atmosféry  pár fotiek.                                            Mgr.   A. Kamocsaiová

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno