Komplimenty sú skvelé!
- je to vynikajúci spôsob, ako niekomu vyjadriť uznanie či chválu.
Fascinujúce je však aj to, že rozdávaním komplimentov nepotešíte iba ostatných. Podstata komplimentu je totiž to, že si všimneme niečo hodné ocenenia. Len samotné sústredenie sa na pozitívne veci okolo nás nám dvíha náladu. Zrazu si všímame oveľa viac dobrých vecí nie len na iných, ale aj sami na sebe.
A ako prijať kompliment?
Je iba jedno, úplne jednoduché riešenie...... a stačí Vám naň jediné slovo: Ďakujem! A ak pridáte ešte aj potešený úsmev, či podotknete: „to je od teba veľmi milé“, tak ste to zvládli na jednotku!
24. januára bol DEŇ KOMPLIMENTOV
a naozaj sme nešetrili milými slovami. Žiaci 1.B a 2.A triedy sa vybrali do mesta, kde obdarúvali okoloidúcich ľudí milými komplimentami napísanými na farebných balónikoch a tak potešili nejedného obyvateľa nášho mesta.
Milé slová nás nestáli nič no mnohým zlepšili deň!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno