Naša trieda zbiera hlasy….HLASUJTE PRE DETI!

Medzi nominácie na DETSKÝ ČIN ROKA sa dostal príbeh našej minuloročnej triedy 6.A - terajšej 7.A.
Sila kolektívu
Jeden za všetkých, všetci za jedného...
“Keď dobro dávaš, dobro dostávaš” v našej triede platí určite.

Je to príbeh rovesníckej pomoci…s názvom Dobrý skutok sa dobrým odpláca… Je to úprimný príbeh, ktorý si zaslúži našu pozornosť a naše hlasy. Je to veľký príbeh mladých ľudí, celej triedy, ich spolupatričnosti a kamarátstve, nezištnosti a vďaky.

Príbeh, akých je dnes málo.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno