17.10 vo štvrtok, 3. a 6. oddelenie absolvovalo hasičský mini výcvik na komárňanskej hasičskej stanici. Každý jeden malý hasič si všetko mohol sám vyskúšať a neminul nás ani športový výcvik. Chlapci proti dievčatám sme sa preťahovali lanom. Cítili sme sa výborne! Ďakujeme našim hasičom, že nám poskytli náučnú a zaujímavú exkurziu.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno