Expedícia KELEMANTIA
Zážitkové vyučovanie v 7.A

V priebehu 3 hodín sme absolvovali 10 vyučovacích predmetov ( telesná výchova, dopravná výchova, dejepis, geografia, matematika, biológia, slovenský jazyk / anglický/ nemecký jazyk, informatika). To bola naša „Expedícia Kelemantia 2019“ do archeologickej lokality pri Iži.
V skupinách sa nám vynikajúco pracovalo, riešili sme úlohy v pracovných listoch, naše aktivity sme dokumentovali aj pomocou techniky. Konečne sme mohli mať slobodne zapnuté mobily počas vyučovania  .
Doma nás čaká ešte záverečná časť – získané vedomosti a materiály spracovať do prezentácií.
Tomu sa hovorí zážitkové učenie!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno