Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2019  otvorili dvere do sveta fantázie nám deťom tretieho ročníka v prekrásnych priestoroch Bratislavského hradu. Pod odborným dohľadom a profesionálnym výkladom sprievodcov sme sa dozvedeli o rôznych výtvarných technikách vystavovaných ilustrácii. Hľadali sme udelené "ZLATÉ JABLKÁ"  a učili sa, že ilustrácia môže byť umelecká - realistická, ale aj vedecká a fantazijná.

Nasýtení umením sme išli do Mesta ROBOTOV, kde sme sa vyhrali s modernou technikou a nazreli do virtuálnej reality. Veľmi neradi sme nastupovali do autobusu, ktorý nás zobral domov k našim blízkym. Aj takto sa vieme učiť, cez zážitok.

Žiaci 3.A, 3.B, 3.C

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno