Naši žiaci sa zapojili do projektu JA Slovensko. V spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb a ich žiakmi, absolvovali naši piataci z 5.APA prípravu na svoje budúce povolanie v rámci projektu JA Základy podnikania.
Žiaci boli hravou formou zasvätení do tajov podnikania v cestovnom ruchu. Dozvedeli sa, prečo bez práce nie sú koláče a so spolužiakmi sa stali majiteľmi vlastného imagimárneho podniku.
Dnes sme iba začali, pokračovať budeme v pondelok a určite odporučíme takúto aktivitu aj ďalším našim spolužiakom.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno