Na návšteve u seniorov

"Sadnite si za mňa na mračno, letím do krajiny zázračno..", ozývali sa hlásky našich Margarétok v Dome seniorov na Špitálskej ulici v Komárne. Prišli našich "starkých" pozdraviť k ich  sviatku..a ako ináč, než kyticou piesní. Potešili a spríjemnili  im popoludnie  plné krásnych slov a milých prianí. Vedia, že si treba starších ľudí vážiť, preto im na záver podarovali aj srdiečka ako symbol lásky a úcty.  ZŠ J.A.Komenského v Komárne

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno