K 100. výročiu vzniku ČSR

sme zorganizovali v našej škole kvíz, ktorý prebiehal v 8. a 9. ročníku v 2 kolách: v triednom kole písali vedomostný test všetci, v školskom kole súťažili družstvá – členovia boli traja najlepší z každej triedy, ktorí preverili svoje vedomosti v piatich disciplínach. Medzi najúsmevnejšie patrila oprava chýb v Martinskej deklarácii, či kreslenie portrétu významnej osobnosti.

Súťažné družstvá boli ocenené diplomami, vecným darom a sladkosťou. Žiaci brali prípravu aj celý priebeh kvízu zodpovedne. Čo však nebránilo tomu, aby sme sa všetci dobre zabavili.  

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno