Jolly  Phonics alebo zábavné učenie sa anglickej gramatiky v 1.ročníku.

Po prvom úspešnom roku výučby Jolly Phonics  Basics prváci dokážu rozpoznávať v slovách 42 anglických hlások, spájať ich do slov a viet, písomnou formou zachytiť slová, používať pri čítaní a písaní techniku dekódovania a rozpoznať 12 najbežnejšie sa vyskytujúcich slov nepravidelného hláskovania.

Aby následne pokračovali výučbou, zoznamovali sa s alternatívnym čítaním a písaním hlások, porozumeniu slovných spojení, samostatného tvoreniu viet na základe obrázkov, čítaniu dekódovateľných knižiek  a rozoznávaním ďalších, bežne používaných slov nepravidelného hláskovania, pani učiteľky absolvovali osobný seminár a tréning v Centre Jolly Phonics v Pezinku, kde im boli techniky výučby prezentované a kde mali možnosť sa presvedčiť, že sa dá učiť angličtina zábavnou, kreatívnou a konštruktívnou formou.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno