Na novembrovom zasadnutí Detského parlamentu sme ako  zástupcovia jednotlivých kolektívov išli nahliadnuť do tried a pozrieť si jesennú výzdobu. Výzdoba sa nám niekde páčila viac, niekde menej...veď, posúďte sami!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno