Iný kraj – iný mrav, alebo Vianoce na Slovensku

Staré známe porekadlo platí aj počas najkrajších sviatkov v roku. Ako trávia Vianoce Slováci v jednotlivých kútoch Slovenska? Aj keď vianočný stromček, polnočná omša a chutný šalátik s rybou nechýba v žiadnom kraji, je toho dosť, čo dané kraje odlišuje. Stačilo by stráviť jeden Štedrý večer v každom kúte Slovenska a hneď by sme spoznali rôznorodosť domácich tradícií. A tak sa naši žiaci jedného adventného dopoludnia rozhodli  zvyky jednotlivých oblastí Slovenska predstaviť spolužiakom a kamarátom. Slávnostne sa obliekli, ozdobili stromček, prestreli vianočný stôl a mohlo sa začať. Koledy striedali  básne, tance spev, vinše  povery a čary. Inšpirujúce, nie?

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno