PRVÁCKA   IMATRIKULÁCIA

„ Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa. Tak ako vždy v tomto čase, pasovanie prvákov začína sa zase.“

Stať sa prvákom  je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel …Začína sa nová etapa života malého človiečika, taká prelomová, pamätná. Aby na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na žiačikov výnimočný deň.
Piatok, 26.10.2018, sa začínal  netradične. Do školy prišli prváci slávnostne vyobliekaní. Po prvom zazvonení zavítali k nim do tried  deviataci, ktorí sa  ich ujali, pochytali  za rúčky a odviedli do klubovne, kde prebehla previerka ich doteraz získaných vedomostí. Vyučovanie moderovali deviataci Klaudia a Peťo.  Triedy 1.A a 1.B predviedli množstvo básničiek, pesničiek, aj si zacvičili, aj uchopili ceruzky a obkreslením  svojho chodidla a stopy svojho ´tútora´ zanechali po sebe dôkaz, že kráčajú v šľapajách svojich  veľkých vzorov, našich deviatakov.

Pred  pasovaním  museli zložiť sľub, že budú verní  našej škole, pani učiteľkám a starším  žiakom  a že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na správneho školáka patrí. Následne pristúpili k slávnostnému obradu. Pani  riaditeľka s veľkou ceruzkou v ruke odriekala na každom  prváckom  pliecku formulku: „Pasujem  Ťa za žiaka našej školy“, po ktorej každý žiak dostal svoj imatrikulačný dekrét a  tričko s označením  svojho  mena  a triedy.

Záver  patril  opäť ruka v ruke prechádzke  a predstavením  sa žiačikov  z triedy do triedy celej škole.

Keďže to bol pre prváčikov slávnostný deň, čakala ich v triede sladká  mafinka, aby ňou oslávili vstup do žiackeho  cechu . A na záver už len slová žiačika Oliverka: „ Bol to môj najkrajší deň v škole.“

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno