8.10. sa v našej klubovni konala prezentácia medzinárodnej robotickej súťaže FIRST LEGO League.
Mali sme možnosť vyskúšať, ako sa roboty ovládajú smartfónmi alebo zadávať príkazy
do počítača pohybom ruky. Obzvlášť sa nám páčili okuliare na virtuálnu realitu.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno