Modrý deň s vodou...
Voda, to je kamarát,
preto ju má každý rád.
Tečie, tečie ponad vŕšky,
ponad lúky, ponad briežky.
Vodička je vzácny dar,
vzácnejší než drahokam.
Odetí do farieb modro-zelenej sa 1.A a 1.B vybrali na námestie g.J.Klapku, aby zachránili kvapôčku, ktorá sa stretla po dopade na Zem s rôznymi formami života. Po absolvovaní stanovíšť so zaujímavými úlohami o vode sa prváci ´rozpršali´ po parku, aby zavlažili jarnú trávičku.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno