Máj lásky čas,  Deň matiek....Máj mesiac rodiny. Veľkí prváci z 1. Á triedy prepravili pre rodičov netradičné nielen rodičovské ale aj "starorodičovské" združenie. Spievali, recitovali, tancovali a hrali divadielko, v ktorom ukázali ako sa vedia pre svojich rodičov rozdávať. No a kde sa to všetko naučili? No predsa v SUPER ŠKOLE na Komenského ulici v Komárne.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno