XI. ročník celoškolskej konferencie „Dejiny našimi očami“

Neuveriteľných 11 rokov má naša dejepisná konferencia.

Vystriedalo sa na nej viac ako 150 delegátov – autorov,  asi 140 projektov  na témy od Praveku po nedávnu dobu, asi 33 technikov, 11 moderátorov,  11 fotoreportérov a množstvo pomocníkov a hostesiek a v neposlednom rade 22 tried šiestakov so svojimi kamennými sekerami ...

Tohoročná bola klasicky v duchu záujmov žiakov o preberané témy  na hodinách dejepisu. Mnohé témy korešpondovali s osobnosťou M.R. Štefánika a vzniku ČSR, Pražskej jari a vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, nežnej revolúcii v roku 1989.....

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno