Triedy: 6A,B ; 7B,C ; 8B,C; 9.A sa vybrali podľa indícií vypátrať pamätihodnosti v našom meste...ako dôkaz, že sa trafili na správne miesto, je táto fotodokumentácia.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno