Každý deň je s knihou o zážitok krajší...

Za projektom  „ Celé Slovensko číta deťom“ sa vybrali naši prváci do knižnice, kde ich už netrpezlivo čakali p. spisovateľka Daniela Kapitáňová a p. PhDr.Eva Dénešová, aby im spoločnú chvíľu spríjemnili čítaním kníh. Jedna s veselým príbehom a druhá predstavila históriu kráľa Mateja I.- Korvína /kráľa s havranom v erbe/ cez povesti. Bol nielen spravodlivý, bystrý, mal vycibrený jazyk a výbornú pamäť, ale rád chodil medzi poddaných a odmeňoval ich múdrosť. Nejeden z nás pozná povesť o 3 grošoch. A keďže pôsobil v rôznych častiach Slovenska, / Bojnice-Lipa kráľa Mateja, Sitno-Zlatý stôl/ pobudol aj v Komárne. Ľudia si radi spomenú na čestného kráľa, ktorého socha je umiestnená na Nádvorí Európy, na priečelí budovy. Aj my sme sa tam vybrali. Keď pôjdete okolo, pozdvihnite zrak a spomeňte si naňho myšlienkou: „ Ak umrie kráľ, umrie pravda“...Cestou sme sa zastavili aj pri soche  ´nášho´ J.A.Komenského.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno