Dňa 21.5.2019 sa v obci Bajč uskutočnila tematická exkurzia spojená s projektom CIRKULÁRNA EKONOMKA. Exkurzie sa zúčastnilo 35 žiakov zo slovenskej a maďarskej školy. Miestom bol zberný dvor, kam sa zváža plastový, papierový a hliníkový odpad z mesta Nové Zámky a jeho okolia. Odpad sa následne manuálne triedi na triediacej linke. Vytriedené obaly sazlisujú do štvorcových foriem. Materiál sa expeduje do firiem zaoberajúcich sa spracovaním odpadu a výrobou nového tovaru z recyklovaného materiálu. Druhým miestom v rámci exkurzie bola prírodná rezervácia v správe štátnej ochrany prírody Dunajské luhy - Bokrošské slanisko. Lokalita Bokrošké slanisko leží v katastri obce Iža severne od Ižianskeho kanála. Vyznačuje sa veľmi slanou pôdou a na ňu viazanými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Je unikátne nielen u nás, ale aj v rámci celej Európy. V rámci návštevy slaniska bolo poukázané na bezprostredné susedstvo rozrastajúcej sa skládky komunálneho odpadu, ktorý je vyvážaný z mesta Komárna a jeho okolia. Na záver bola rozvinutá diskusia o negatívach skládky a alternatívnom riešení likvidácie odpadov v spaľovniach a o možnostiach znižovania tvorby odpadov v našich domácnostiach.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno