Opäť v knižnici na výstave...
V týchto dňoch si niekoľko tried z našej školy pozrelo veľmi zaujímavú výstavu kníh „Biblia na cestách“.
Okrem toho, že sme mali možnosť vidieť tristo rokov starú bibliu, mohli sme čítať aj z knižky veľkej – či skôr malej iba tri centimetre. Videli sme biblie pre vojakov, pre nevidiacich, ba aj takú, ktorú možno čítať aj pod vodou. Mnohé boli krásne ilustrované, niektoré aj takými velikánmi ako Salvátor Dalí.
Okrem vizuálneho zážitku sme si mali možnosť vypočuť príbeh o Dávidovi a Goliášovi. Ten nám veľmi pútavým a nám zrozumiteľným spôsobom vyrozprával ujo, ktorý výstavu sprevádzal a predstavoval.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby sme sa mohli zúčastniť tejto skvelej výstavy.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno