Naši šiestaci na návšteve v škôlke...alebo “Keď veľkí bavia malých!”
Boli sme sa zabaviť so škôlkarmi v MŠ Eötvosa
a bolo nám spolu senzačne!

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno