" Najkrajším stvorením je žena a ruža." takto pozdravili žiaci 4.C všetky ženy v Dome sociálnych služieb NÁRUČ a odovzdali im krásnu "kyticu" uvitú z piesní, básní a tancov.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno