Komenského APA
- kritické myslenie
- kreativita
-tímová práca
- budovanie sebadôvery
- rozvíjanie komunikačných zručností
- “detsky akademická” angličtina

5.A 2017/2018 fotodoku:
- Život rastlín - príprava projektu
- Život rastlín - prezentácia projektu
- Kolobeh vody v prírode
- Navrhni si ostrov

6.A 2017/2018 fotodoku:
- Vek zámorských objavov - príprava projektov
- Vek zámorských objavov - prezentácia projektov
- Životný cyklus motýľa

 

Komenského APA