... škola plná nápadov

Deň nemohol začať lepšie ako medzinárodne. Štvrtáci ho zažili priamo v cente slovenskej metropoly. Prišli na Hviezdoslavovo námesti  medzi davy detí  s cieľom,  dozvedieť sa o Európe a o jej jazykovej rozmanitosti čo najviac. Kvízy, jazykolamy, hudobné a dramatické vystúpenia žiakov vystriedalo spoznávanie bohatej,na históriu opradenej, Bratislavy. Vláčik Prešporáčik so sprievodným slovom spisovateľa Ľubomíra Feldeka, prešiel cez najvýznamnejšie miesta nášho hlavné mesta. Na záver si deti  prezreli bohatú zbierku exponátov v Prírodovednom múzeu pod názvom Biodiverzita Slovenska a Zázrak prírody- Príbeh života na Zemi. Pohľadom na rieku Dunaj zavŕšili deň plný dojmov a zážitkov.

Exkurzia BA

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno