"Deviata planéta malého princa" bol názov projektu, v ktorom žiaci zhrnuli všetky získané vedomosti z piateho ročníka a pochválili sa ním svojim konškolákom - žiakom piateho, ôsmeho a deviateho ročníka, samozrejme v anglickom jazyku, ako súčasť vyučovacieho predmetu Aplikovaná angličtina.

"Deviata planéta malého princa"