V základnej škole úspešnejší

Realizácia od 1.1.2018 do 31.12.2020
 

Základná škola Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno je od  1.1. 2018 do 31.12.2020 zapojená v projekte 
"V základnej škole úspešnejší". Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku vo výške je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje. Finančné prostriedky sú určené na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na novovytvorené pracovné miesta.

Hlavným cieľom projektu je podpora pozitívnej zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Prostredníctvom toho projektu je v našej škole vytvorených päť pracovných pozícií asistenta učiteľa, 1 pracovné miesto špeciálneho pedagóga a 1 pracovné miesto školského psychológa.

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno