Projekt ITAkademia

  • Projekt ITAkademia Projekt ITAkademia

    Naša škola je zapojená v projekte - Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ , ktorý reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových...

  • IT Sience Lab IT Sience Lab

    Naša škola patrí medzi školy , ktoré získajú z projektu ITScience laboratórium. Laboratórium umožní zaujímavejšie a moderne učiť prírodovedné predmety na našej škole. Laboratórium pozostáva z: 14ks – Tablet 1, 1ks – 3D AiO Printer/Scanner, 1ks – Codebug (classroom set), 7ks – Senzorová doska...

Krúžok

  • Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch Krúžok robotiky a programovania v jazyku Scratch

    vedený učiteľkou Mgr. Ágnes Jobbágyovou termín: utorok 14:00 -15:00 a štvrtok 14:00 -15:00 pre žiakov 5. - 9.ročníka do krúžku sa môžu prihlásiť aj žiaci iných škôl komárňanského regiónu má naučiť žiakov  kreatívne myslieť, systematicky uvažovať...

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno