... škola plná nápadov

PLATIDLÁ

            Dnes sme sa učili, čo sú to platidlá. Narábali sme s papierom „Platidlá“. Dostali sme veci, ktoré sme museli zaradiť medzi výmenný obchod, komoditné peniaze, drahé kovy – kúsky kovov, kovové peniaze – mince a papierové peniaze. Čítali sme si ako žili v staroveku. Spájali sme slová, ktoré k sebe patria, napríklad: Výmenný obchod – barter.

Je  to  M-E-G-A.                              novinárka  Lara Keller   21.3.2016

                                                                      

Hry s Kozmixom

Ahoj milí spolužiaci a pani učiteľka!

            Dnes sme mali Deň otvorených dverí. Prišlo pár rodičov a robili sme hry s Kozmixom, napríklad: Rodinný rozvrh, rozpočet, učili sme sa 7. pád INŠTRUMENTÁL. Hrali sme  pexeso - Platidlá, Usilovných pracovníkov, aktivitu na čítanie s porozumením Inštrukcie.

            Opäť  sme múdrejší!                   novinárka    Mirka Szászová  22.3.2017

Fotogaléria: Malá finančná akadémia s Kozmixom

Malá finančná akadémia s Kozmixom

MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA s Kozmixom.je  unikátny projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti už na prvom stupni základnej školy. Hlavným cieľom je citlivo rozvíjať zodpovedný prístup k hospodáreniu s financiami už od mladšieho školského veku.Z našej školy sa do projektu zapojila trieda 4.BÉ s pani učiteľkou G. Kamocsaiovou.
Vyučovanie prebieha v piatich  tematických blokoch, ktoré sú zamerané na rozvoj čiastkových  kompetencií určených v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.
 Žiaci sú rozdelení do tímov, pričom každý tím má svoje meno, bankára, architektov a na zdokumentovanie aktivít,  novinárov. Žiaci pracujú s peniazmi ( kozmixami), sporia, evidujú príjem, výdavky a zostatok. Za nasporené peniažky začnú stavať mesto- KOZMIXOVO.   ....toľko z pera pani učiteľky.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ z pera novinárky
 z TÍMU SUPERKOZMIXKY
14.3:2017

Učíme sa čo sú hodnoty a potreby. Občas sa pomýlime, ale na riešenie o chvíľu prídeme. Pracujeme na interaktívnej tabuli s obláčikom Klaudy a Kozmixom.

Dnes bolo vyhodnotenie diktátov. Robili sme aj rebríček hodnôt. Upratali sme hračkársku skriňu a usporiadavame knihy podľa abecedy. Silní chlapci doniesli dve rovnako veľké lavice hore do našej triedy. Na nich potom budeme stavať našu mestskú časť a celé mesto. Čítali sme si čo sa stalo Kozmixovi a ako sa máme správať k prírode. Máme sa k nej správať slušne, nemáme odhadzovať odpad mimo koša a máme recyklovať. Hrali sme sa hru s Kozmixom. Hrali sme aj vtipné divadlo O troch prasiatkach. Za včerajšok sme dostali 40 kozmixov a dnes 80 kozmixov, takže spolu máme 120 kozmixov. Pre nás je to veľký úspech.

15.3.2017

Kolotoč

Dnes sme hrali hru KOLOTOČ. Písali sme o potrebách a čo dostanú rodičia za ich prácu. Dnes bol vyhodnotenie  tematickej práce z geometrie. Bol jeden 100 percentný, boli jednotky, dvojky ale aj trojky. Dostali sme tučniakov. Robíme pracovný list "Ako pomáham ja". Je to SUPER!

Novinárka Lara Keller 4.Bé

Fotogaléria: Malá finančná akadémia s Kozmixom

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno