PLATIDLÁ

            Dnes sme sa učili, čo sú to platidlá. Narábali sme s papierom „Platidlá“. Dostali sme veci, ktoré sme museli zaradiť medzi výmenný obchod, komoditné peniaze, drahé kovy – kúsky kovov, kovové peniaze – mince a papierové peniaze. Čítali sme si ako žili v staroveku. Spájali sme slová, ktoré k sebe patria, napríklad: Výmenný obchod – barter.

Je  to  M-E-G-A.                              novinárka  Lara Keller   21.3.2016

                                                                      

Hry s Kozmixom

Ahoj milí spolužiaci a pani učiteľka!

            Dnes sme mali Deň otvorených dverí. Prišlo pár rodičov a robili sme hry s Kozmixom, napríklad: Rodinný rozvrh, rozpočet, učili sme sa 7. pád INŠTRUMENTÁL. Hrali sme  pexeso - Platidlá, Usilovných pracovníkov, aktivitu na čítanie s porozumením Inštrukcie.

            Opäť  sme múdrejší!                   novinárka    Mirka Szászová  22.3.2017

Malá finančná akadémia s Kozmixom

MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA s Kozmixom.je  unikátny projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti už na prvom stupni základnej školy. Hlavným cieľom je citlivo rozvíjať zodpovedný prístup k hospodáreniu s financiami už od mladšieho školského veku.Z našej školy sa do projektu zapojila trieda 4.BÉ s pani učiteľkou G. Kamocsaiovou.
Vyučovanie prebieha v piatich  tematických blokoch, ktoré sú zamerané na rozvoj čiastkových  kompetencií určených v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.
 Žiaci sú rozdelení do tímov, pričom každý tím má svoje meno, bankára, architektov a na zdokumentovanie aktivít,  novinárov. Žiaci pracujú s peniazmi ( kozmixami), sporia, evidujú príjem, výdavky a zostatok. Za nasporené peniažky začnú stavať mesto- KOZMIXOVO.   ....toľko z pera pani učiteľky.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ z pera novinárky
 z TÍMU SUPERKOZMIXKY
14.3:2017

Učíme sa čo sú hodnoty a potreby. Občas sa pomýlime, ale na riešenie o chvíľu prídeme. Pracujeme na interaktívnej tabuli s obláčikom Klaudy a Kozmixom.

Dnes bolo vyhodnotenie diktátov. Robili sme aj rebríček hodnôt. Upratali sme hračkársku skriňu a usporiadavame knihy podľa abecedy. Silní chlapci doniesli dve rovnako veľké lavice hore do našej triedy. Na nich potom budeme stavať našu mestskú časť a celé mesto. Čítali sme si čo sa stalo Kozmixovi a ako sa máme správať k prírode. Máme sa k nej správať slušne, nemáme odhadzovať odpad mimo koša a máme recyklovať. Hrali sme sa hru s Kozmixom. Hrali sme aj vtipné divadlo O troch prasiatkach. Za včerajšok sme dostali 40 kozmixov a dnes 80 kozmixov, takže spolu máme 120 kozmixov. Pre nás je to veľký úspech.

15.3.2017

Kolotoč

Dnes sme hrali hru KOLOTOČ. Písali sme o potrebách a čo dostanú rodičia za ich prácu. Dnes bol vyhodnotenie  tematickej práce z geometrie. Bol jeden 100 percentný, boli jednotky, dvojky ale aj trojky. Dostali sme tučniakov. Robíme pracovný list "Ako pomáham ja". Je to SUPER!

Novinárka Lara Keller 4.Bé

Kontakt

ZŠ Jána Amosa Komenského Komárno
Komenského 3
945 01 Komárno

Telefón: 0915 794 822
Sekretárka: 035 770 0811
Školská jedáleň: 035 770 0813

© 2012 Všetky práva vyhradené.

ZŠ J. A. Komenského Komárno